Městský soud rozhodl Rozsudkem jménem republiky ze dne 27.11.2006 pod č.j. 7Ca 207/2005-50 o zrušení udělení pokuty ve výši 550.000,- Kč nařízenou Úřadem na ochranu osobních údajů
 Aktuality
 Stanovy
 Kontakt
 Členství v HOMR
 Nálezy Ú.S.
 „Sociální nájemníci“
 Články
 Názory


Počet návštěv
od 30.01.2004
28618308


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

  :: Odpověď na četné dotazy našich příznivců a členů hnutí HOMR   
:: 21.06.2006
Vážení,

v současné době doporučuje hnutí HOMR s ohledem na nejnovější judikaturu Ústavního soudu ČR neobracet se přímo na Evropský soud pro lidská práva, ale podávat individuální žaloby na náhradu škody proti České republice u tuzemských soudů. Doporučujeme konzultovat věc s Vaším právním zástupcem. Po dohodě je možno využít také služeb právního zástupce hnutí HOMR, kterým je Mgr. Stanislav Němec, advokát, Vinohradská 32, 12 00 Praha 2, tel.: 224 256 477, e-mail: stanislav.nemec@atlas.cz.

S pozdravem

HOMR
  Diskuse (1)

  :: Překlad Rozsudku ze dne 19.6.2006 ESLP   
:: 20.06.2006
viz. příloha

HOMR
Přiložené soubory (2)   Diskuse (0)

  :: Dnešní rozsudek ESLP   
:: 19.06.2006
Dnes v 11:00 ESLP rozhodl v pilotním případě týkající se regulace nájmu
Hutten-Czapska proti Polské republice
Plně potvrdil závěry předchozího senátního rozsudku. Regulace nájemného porušuje článek 1. odst. 1 dodatkového protokolu 1 k úmluvě a přiznal stěžovatelce v plné výši náklady řízení (22.000,- EUR), nemajetkovou újmu ( 30.000,- EUR) a poskytnul stranám 6 měsíců na dosažení dohody o výši kompenzace za vzniklou majetkovou újmu.
Přiložené soubory (1)   Diskuse (2)

  :: Vladimír Hučín - Kniha rozhovorů mezi Vladimírem Hučínem a dvěma mladými intelektuály   
:: 22.05.2006
Vladimír Hučín
Není to o mně, ale o nás
Kniha rozhovorů mezi Vladimírem Hučínem a dvěma mladými intelektuály.

Doporučená cena: 350 Kč vč. DPH

ISBN: 80-239-7177-8
EAN: 978-80-239-7177-4

Vydavatel: nuabi, s.r.o.
Obsah : 370 stran, 30 obrázků
Vazba : brožovaná
Jazyk : český

Anotace
Kniha rozhovorů mezi Vladimírem Hučínem a dvěma mladými intelektuály přináší zajímavou mezigenerační zpověď zásadového antikomunisty, který v 70. a 80. letech 20. století neváhal sáhnout po zbrani v rámci svého osamělého ozbrojeného boje proti režimu a sovětské okupaci. Základem knihy jsou autentické výpovědi Vladimíra Hučína o skutečných událostech a skutečných osobách, které jsou v duchu Hučínovy přímosti jmenovány pravými jmény. Knihu zpestřuje 30 původních dokumentů, které ač zlomek rozsáhlého Hučínova archivu, přesto výstižně dokazují jeho vybraná tvrzení (např. úpis hlavního nepřítele z 80. let – agenta StB Mikeše).

Kniha mapuje přehledně a chronologicky celý Hučínův příběh a v „historické“ části Vladimír Hučín v souvislém podtextu obhajuje svou odpověď na zásadní otázku mladíků, zdali je morálně ospravedlnitelné násilí, které mohlo vyústit až ve smrt, proti lidem, jež roztáčeli kola totalitní moci v dobách normalizace.

V druhé části končící rokem 2006, která se věnuje aktuálním událostem, jsou na četných příkladech dokládány (někdy až alarmující) nešvary nedávné a současné státní správy a justice a je poměrně konstruktivně hledáno řešení, jak tento neblahý, možná i občanu nebezpečný stav napravit.

Vladimír Hučín
Narozen 25. Května 1952 ve Zlíně, (Gottwaldově). Před rokem 1989 disidentem, v 90 letech důstojníkem BIS. V 70 letech rozšiřoval za pomoci balónů protisovětské letáky a výbušninami likvidoval komunistické vývěsky. Čtyřikrát odsouzen, ve vězeních strávil 40 měsíců. V roce 1987 podepsal Chartu 77. Po roce 1989 usiloval o rehabilitaci, které dosáhl.V 90. letech jako příslušník BIS pracoval na poli levicového extremismu, byl opakovaně vyhodnocován jako výborný agent. Pracoval mj. v týmu, který měl objasnit novodobé pumové útoky v Přerově. Na veřejnost však začaly pronikat informace, že na výbuších měl sám podíl, byl postupně zbaven pravomocí, z BIS propuštěn a krátce na to zatčen protiteroristickou zásahovou jednotkou. Ve vazbě strávil téměř celý rok. Následně nebyl z páchání výbuchů obžalován, byl obžalován z neuposlechnutí rozkazu, podněcování levicového extremismu a dalších pěti činů. V únoru 2002 začal soudní proces, který byl neveřejný s odůvodněním, že se projednávají utajované skutečnosti. Hučín se bránil, že obžaloba je vykonstruovaná a že měl být z BIS odstraněn, protože důrazně upozorňoval na pronikání komunistů do justice a státní správy. Řada podezřelých okolností procesu vyvolala na veřejnosti protesty. V listopadu 2005 jej Okresní soud v Přerově zprostil obžaloby v plném rozsahu a v dubnu 2006 Krajský soud v Olomouci osvobozující rozsudek potvrdil.

Autoři: Nail Hassairi, Vladimír Hučín, David Navara

  Diskuse (1)

  :: Nález ÚS ČR - Vladimír Hučín ze dne 8.3.2006   
:: 10.04.2006
Celý Nález - viz . příloha
Přiložené soubory (1)   Diskuse (1)

  :: Měsíčník našich švýcarských krajanů. Absurdity z totality   
:: 03.04.2006

Absurdní regulace nájemného v Česku... píšou o nás v cizině Jiří Pollak

Dopisovatel seriozního deníku Neue Zürcher Zeitung Ulrich Schmid se vybavil přímo akribicky přesně informacemi jak právními, o trhu s nemovitostmi, tak i společensko politickými.
Navštívil zástupce všech tří front - zastánců regulace v politickém táboře, špičkové zástupce svazu nájemníků, ale i přední odpůrce regulace nájemného.
Schmid vysvětluje čtenářům vitální závislost nájemníků na výši činže na základě přesných čísel a na druhé straně se zabývá hospodárností a stavem českých soukromých nemovitostí. Postupně jmenovitě odhaluje konflikt zájmů špičkových politiků, bydlících "za babku" ve velkých obecních nebo i luxusních soukromých bytech s regulovaným nájemným. Čtenář začíná tušit bezpráví a bezvýchodnost.
Jedním z nejaktivnějších protagonistů deregulace je Girolamo Giormani, milovník Prahy, ale též majitel ne zrovna prosperujících nemovitostí. Jeho žaloba ve Štrasburku, jak sám dokládá, by mohla v případě výhry přijít stát na miliardy. Kdyby se k jeho žalobě, nebo po úspěšném rozsudku připojily i obecní správy nemovitostí, tak by se stát měl potýkat až s 500 miliardovým doplatkem! I obcím totiž unikají příjmy z nájemného a bojují s nepoměrem mezi nájmem a výdaji za údržbu nemovitostí. Giormaniho žaloba není bez naděje na úspěch.......
Interview s předsedou sdružení nájemníků Stanislavem Křečkem přináší zmatenou argumentaci. Křeček přiznává, že dnešní situace neodpovídá demokratickému zákonodárství, hned se ale vymlouvá na ústavu, která má mezery. Přiklání se k zohlednění lokality při tvorbě výše nájmu, obratem ale odmítá liberalizaci, byť postupnou. Politici se krátkozrace bojí o své voliče a malují jim hororový scénář, který v případě deregulace nájemného údajně rozpoutají majitelé nemovitostí na úkor nájemníků. Politici ale zapomínají nebo zamlčují, jak funguje zdravý trh. Zapomínají, že činžovní domy jsou hospodárné jen když v nich bydlí platící nájemníci. Tato samoregulace vylučuje neúnosný exces.
Schmid odhaluje zákonodárství Kocourkova. Česká republika nemá žádný zákon o tvorbě nájemného ani 16 let po sametové revoluci. Za to zná pružně vydávané vyhlášky ministerstva financí (Ing. Šulc), které torpedují jakýkoliv pokus Ústavního soudu závažně vyřešit stovky pendentních žalob. V české ústavě není zakotveno právo na bydlení a proto se odpůrci liberalizace nájemného odvolávají na sociální právo - to totiž zavazuje stát zaštítit levní bydlení. Toto šalamounské soudní rozhodnutí z roku 2002 a potvrzené 2003, si zastánci deregulace celkem správně vysvětlují tím, že regulované nájemné je mimoústavní. A tak to jde dokola: když to není v ústavě, tak nelze vytvořit zákon!
Značný prostor věnuje Schnid politickému a partajnímu filcu a jejich střetu osobních zájmů. Jmenovitě bydlejí guvernér národní banky Tůma, stínový ministr zahraničí Zahradil, ČSSD politička Štěpová (t.č. v Bruselu), gen. ředitel ČSOB Kavánek, již zmíněný Šulc a desítky dalších špičkových exponentů politického a hospodářského života v bytech s regulovaným nájemným. Naprostým vrcholem oprsklosti a fackou smyslu pro spravedlnost je skutečnost, že někteří z těchto již i tak nadprůměrně vydělávajících prominentů pronajímají své vlastní nemovitosti za tržní nájemné! Na základě jeho informací se vlastně nedá očekávat, že by změna přišla z lůna republiky, ale že se takticky vyčkává na reakci z venku. Schimd se bohužel zmiňuje o dalších variantách českého řešení konfliktů. Obává se "kompostování" nesčetných žalob na hromadě českých přetížených a liknavých soudů tak dlouho až konečně vyšumí.
Bezpráví kafkovského zákonodárského labyrintu musel na své kůži Giormani pocítit, když dostal vysokou pokutu za zveřejnění volně přístupných informací o zmíněných profitářích. Jako perlička stojí za zmínku že žádný stanovený tarif za zveřejnění publikovaných informací neexistuje. Dá se shrnout, že Schmidův celostránkový článek v NZZ rozhodně nepřispěl ke zlepšení image českého zákonodárství a tím bohužel ani důvěryhodnosti politického systému. Jako svítání na obzoru poukazuje Schmid na štrsburský verdikt, který dal za pravdu jedné polské žalobkyni ve stejné kauze.
Ve vyspělých státech západní Evropy se uplatňují různé modely výpočtů nájemného. Výše a změny nájemného jsou matematickou funkcí kolísání trhu s nemovitostmi a úrokovou sazbou za bankovní kredit. S těmito proměnnými jde ale ruku v ruce dodržení sociálních závazků zákonodárce a jasně formulovaná ochrana nájemníků státem. Dá se říct, že mají všechny něco společného: nechají spolu žít nájemníky i majitele nemovitostí. Švýcarsko patří mezi státy s největším počtem nájemníků a nejmenším množstvím majitelů nemovitostí. Jeho systém výpočtu nájmů a formulace nájemních smluv považuje za velmi spravedlivý - prostě stát nájemníků. Zřejmě proto se tam český nezákonný a bezústavní stav setkává s tak velkým nepochopením a kritikou.
  Diskuse (1)

  :: Usnesení Městského soudu ze dne 6.2.2006 - pokuta 550.000,- Kč   
:: 13.02.2006
Odkladný účinek Městského soudu v Praze. První krok našeho občanského sdružení HOMR proti Úřadu na ochranu údajů politiků a veřejných činitelů.
Jsme připraveni takto dojít až k vrcholným evropským soudům. Jedná se o jasný důkaz, že politici si pletou ochranu osobních údajů se svojí nedotknutelností a arogancí.

Girolamo Giormani
Přiložené soubory (1)   Diskuse (3)

  :: Další důkaz jakým způsobem ovlivnil ÚS jeho nový šéf postkomunista JUDr. Pavel Rychetský   
:: 31.01.2006
Postkomunista JUDr. Pavel Rychetský spolu s dalšími nectihodnými soudci (např. všeho schopnou JUDr. Vlastou Formánkovou), kteří se mílovými kroky přibližují k rozhodování soudců z 50.let.
Přiložené soubory (1)   Diskuse (5)

  :: Právní stát?   
:: 19.01.2006
Dovedete si představit,tu dnes absolutně nepředstavitelnou situaci,kdyby dej bože,někdy v zemi kde žijete,v České republice,začaly platit zákony?Základní listina práv a svobod a Ústava ČR?Tak pojďte a tu modelovou situaci si vyzkoušíme!Počítáme:tři-dva-jedna-teď!!!Hurá,pro mě nevysvětlitelným zázrakem,se od této chvíle stala Česká republika,opět po dlouhých šedesáti letech,právním státem!Konečně nastala spravedlnost!Zítra ráno už bude 80% všech českých ministrů,soudců,poslanců,úředníků,policajtů,učitelů a všech,podle českých zákonů úředně uznaných zločinců,cvičit ranní rozvičku v slušivých,pruhovaných oblečcích na Pankráci,na Ruzyni,na Borech,Mirově,Leopoldově a v jiných,pro zločince zřízených bohulibých a nezbytných zařízeních.Konečně!,,Sundejte ty vaše hadry,vemete si naše šaty!"Neskutečně krásná představa.Ale neradujte se!Každému idiotovi musí být nad nad slunce jasné,že zločinec v taláru se bude raději ,než cvičit ráno na Borech,válet v regulovaném 4+1 v teple.Přece není blbej!Je jenom zločinec.Takhle blbýho jsem znal jenom jednoho policajta.Ten byl tak pitomej,že když špatně zaparkoval,tak dal sám sobě pokutu.Tak co?Ještě se domníte,že dokud to tady povede tahle zločinecká tlupa,budete žít v právním státě?Ty moje svatá prostoto!
Jan Sedlák
P.s.
Když ti bude vuldozer Votroubek tvrdit,že žiješ v právním státě,tak je to stejná kravina,jako když ti bude tvrdit,že hrabě Drákula byla něčí maminka.
  Diskuse (1)

  :: !!! Nepovolené stavební úpravy prováděné regulovanými nájemci !!!   
:: 19.12.2005
Zajímavé rozhodnutí stavebního úřadu v Hradci Královém
Přiložené soubory (1)   Diskuse (4)