Městský soud rozhodl Rozsudkem jménem republiky ze dne 27.11.2006 pod č.j. 7Ca 207/2005-50 o zrušení udělení pokuty ve výši 550.000,- Kč nařízenou Úřadem na ochranu osobních údajů
 Aktuality
 Stanovy
 Kontakt
 Členství v HOMR
 Nálezy Ú.S.
 „Sociální nájemníci“
 Články
 Názory


Počet návštěv
od 30.01.2004
27141305


 :: Přidat příspěvek  
jméno email
příspěvek
               

vepište číslo z obrázku

Obnov stránku Jdi na stránku Předchozí 1 .. 10935, 10936, 10937, 10938, 10939 .. 11169 Další


  :: Listina:   odpovědět na příspěvek 13:06 :: 18.02.2004
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.  

  :: Listina:   odpovědět na příspěvek 13:05 :: 18.02.2004
1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

 

  :: Tmáš   odpovědět na příspěvek 13:03 :: 18.02.2004
kkoty napsal:
Zajímavé články v dnešních Blistech:http://www.blisty.cz/2004/2/17/art17014.html
17-7.2.2004
Pr tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný
Stanislav Křeček
Sociální demokracie se v bytové oblasti opět ocitá na křižovatce, kde jedna cesta vede k plnění volebního programu a druhá k vyhovění ideologickým zájmům koaličních partnerů, na jejichž voliče nepříznivé sociální důsledky reformy nedopadají. Kterou cestou se vydá, není dosud zřejmé, ale obávám se, že svým postojem v této věci ČSSD voliče nezíská. Kolem bydlení panuje celá řada nesmyslných představ a je zajímavé, že se nad těmito tvrzeními někdo hlouběji nezamyslí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.blisty.cz/2004/2/18/art1-17045.html
18.2.200 regulované nájemné je výnosné
stanovisko SON k deregulaci nájemného
Zkušenosti z minulého roku, kdy došlo k mnoha pokusům (a některé se podařily) využít neexistence pravidel, naznačují, co by znamenala volná tvorba cen nájmu. Oprávněně se jí obávají starší lidé, kteří už nemají šanci zvýšit svůj příjem nebo si zajistit vlastní bydlení koupí bytu s pomocí státem zvýhodněných úvěrů. A mezi sociálně slabé by se rychle zařadili i lidé z tzv. střední vrstvy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.blisty.cz/2004/2/18/art17044.html
So-ociáln bydlení v Evropské unii
Poslanec Křeček to má dobře spočítané...
Zuzana Nielsenová
Ve většině evropských zemí existuje kromě soukromého (ziskového) nájemního sektoru také tzv. sektor neziskový (veřejný), označovaný často jako sociální bydlení. Výraz „neziskový“ v této souvislosti znamená, že cílem provozování tohoto nájemního bydlení není dosažení zisku, ale uspokojení bytových potřeb určité části populace. Výraz „veřejný“ znamená, že nájemní bydlení je často vlastněno a poskytováno veřejnoprávním subjektem, tj. nejčastěji obcí. Konečně výraz „sociální“, který je významově nejširší, vyjadřuje funkci určitého typu bydlení, tj. fakt, že toto bydlení je určeno především sociálně slabším skupinám obyvatel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.blisty.cz/2004/2/18/-/art17046.html

Demagog článek pana Křečka
Aleš Svoboda
Vážení, chtěl bych reagovat na demagogický článek pana Křečka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.blisty.cz/2004/2/18/-/art17033.html
18.2.2004 to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané?
Jan Hošek
reakce na článek Stanislava Křečka Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný
Sleduji se zájmem vývoj kauzy regulovaného nájemného, ale ne zase tak moc do hloubky, abych měl při ruce potřebná čísla. Proto se v krátkosti omezím jen na pár obecných postřehů (z nichž většina není z mé hlavy, ale připadají mi jaksi logické) a na pár otázek jak pro pana poslance, tak pro jeho voliče.

Že by v blistech, otiskovali kdejaký blivajs Křečka?  

  :: Dagmara   odpovědět na příspěvek 12:58 :: 18.02.2004
Bohemia napsal:
Vážená Dagmaro je mi Vás upřímně líto

Vážená Bohemia, litujte sebe!  

  :: vyšší princip   odpovědět na příspěvek 12:47 :: 18.02.2004
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů  

  :: mao   odpovědět na příspěvek 12:45 :: 18.02.2004
podívejte se, jak je to s nájmy v korei

이용자 입장에서 여행정보와 공사 안내 정보에 대한 접근과 검색이 용이하도록 여행정보사이&#-#53944 (www.visitkorea.or.kr)와 공사 안내 사이트  

  :: VLIV ČSSD BY KLESNUL   odpovědět na příspěvek 12:39 :: 18.02.2004
VLIV ČSSD BY KLESNUL

POZOR, PRÁVĚ JSEM SE DOSLECHL, ŽE ČSSD NEMŮŽE COUVAT V NÁJMECH, PROTOŽE NÁSLEDKEM ZVÝŠENÍ CEN BY NASTAL ODLIV SOCIÁLNÍHO VOLIČE Z VĚTŠÍCH MĚST A ČSSD BY DLOUHODOBĚ ZTRATILA VLIV !!!! DĚS.  

  :: vyšší princip   odpovědět na příspěvek 12:42 :: 18.02.2004
Bony napsal:
Jdo do háje

a rovnou tam zůstaň  

  :: Bony   odpovědět na příspěvek 12:38 :: 18.02.2004
vyšší princip napsal:
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů
z hlediska vyššího principu mravního, je třeba změnit ústavu a nikoli zákon o regulaci nájmů

Jdo do háje  

  :: Stačí se podívat k sousedům   odpovědět na příspěvek 12:33 :: 18.02.2004
Stačí se podívat do sousedních vyspělých zemí,kde to funguje bez problémů už mnoho let.Švýcarska,Německa,Holandska,Belgie,Rakouska,Fr-rancie
PRAZE SOCKY NECHTĚJ OPUSTIT BYTY NA LUXUSNÍCH ADRESÁCH
 

Obnov stránku Jdi na stránku Předchozí 1 .. 10935, 10936, 10937, 10938, 10939 .. 11169 Další