Městský soud rozhodl Rozsudkem jménem republiky ze dne 27.11.2006 pod č.j. 7Ca 207/2005-50 o zrušení udělení pokuty ve výši 550.000,- Kč nařízenou Úřadem na ochranu osobních údajů
 Aktuality
 Stanovy
 Kontakt
 Členství v HOMR
 Nálezy Ú.S.
 „Sociální nájemníci“
 Články
 Názory


Počet návštěv
od 30.01.2004
33301672


 :: Přidat příspěvek  
jméno email
příspěvek
               

vepište číslo z obrázku

Obnov stránku Jdi na stránku Předchozí 1 .. 11308, 11309, 11310, 11311, 11312 .. 11556 Další


  :: lookig   odpovědět na příspěvek 12:29 :: 19.02.2004
Výborně napsal:
Výborně, nájemníku, výborně.

Výborně a vy jste který regulovaný nájemní parazit ? Představte se nám !  

  :: Bílá   odpovědět na příspěvek 12:29 :: 19.02.2004
Výborně napsal:
Výborně, nájemníku, výborně.

Vlastní chvála smrdí!  

  :: gripen   odpovědět na příspěvek 12:20 :: 19.02.2004
Nájemník napsal:
Zvýšení nájemného z bytů je ekonomický zločin

Bydlení a potrava jsou základní životní potřeby člověka.

Zodpovědnost státu za jejich ekonomickou dosažitelnost je právně zakotvena v dokumentech, které mají platnost i u nás. Do ceny bydlení se zahrnují tři komponenty: cena nájemného, cena služeb spojených s užíváním bytu a cena energií (teplo, elektřina, plyn, voda). Sociální únosnost ceny bydlení je nutno posuzovat v kontextu s cenou potravy. Tyto dvě položky činily v roce 2001 ve výdajích našich domácností zaměstnanců 41,4 %. U důchodců a nízkopříjmových domácností ještě podstatně více. To je nejvyšší podíl v celém civilizovaném světě. V Evropské unii na tyto dvě položky domácnosti vydají v průměru 36 % příjmů, v USA jen 30 %. Nám se blíží Japonsko, kde k udržení holé existence spotřebuje domácnost 40 % příjmů.

Uvedený údaj za ČR obsahuje vliv 8 % až 10 % bytů pronajatých za lichvářské nájemné. Nazývat cenovou bublinu nájemného, kterou nafoukli do absurdních rozměrů spekulanti s byty, namnoze cizinci, tržním nájemným, je důkaz neznalosti zákonů kapitalistické ekonomie. Vydávat ji za měřítko přiměřených nájmů je ekonomický nesmysl. Už dnešní naše regulované ceny nájmů jsou na hranici společenské únosnosti. Strategickým cílem by mělo být jejich relativní snížení, a nikoliv zvýšení ve prospěch spekulantů s byty. Ekonomickým nesmyslem by byl i plošný příspěvek na bydlení. Jednak je nereálný z hlediska fondového zajištění, jednak by jen dále zvyšoval zisky pronajímatelů. Tvrzení, že na současné regulované nájemné doplácejí a suplují tím sociální funkci státu je klamání veřejnosti. Dnešní regulované nájemné je značně vyšší než cena tzv. sociálního nájemného.

Regulace nájemného

Předně je nutno zdůraznit, že neviditelná ruka trhu nefunguje na trhu s byty nikde na světě. Proto musí být společenský zájem, bydlení obyvatelstva, zajišťován omezováním zvůle pronajímatelů bytů, kteří mají tendenci zneužívat přirozeného monopolu, jakým je vlastnictví nájemních bytů. V EU je v některých státech užíváno jako měřítko přiměřenosti místně obvyklé nájemné. V USA bývá kontrola cen nájemného odvozena od podílu nájemného v příjmech nájemníka. U nás není cena nájemného pro byty pronajímané za tzv. smluvní nájemné omezena vůbec. Pro ostatní, převážně obecní byty, byla dosud regulace využívána k úředně povolenému zvyšování cen nájemného. V Praze se tak zvýšily ceny nájemného oproti výchozí úrovni v roce 1990 17x, zatímco ostatní ceny vzrostly 3,5x. V jiných regionech byl růst nájmů menší. Toto působení regulace na zvyšování cen prosazované pravicovou částí vládní koalice i do nového zákona, je v rozporu s principy trhu tím, že nespravedlivě zvýhodňuje pronajímatele, tedy jednu stranu obchodního vztahu.

V roce 2000, kdy ceny nájemného dosáhly úrovně, která kryje náklady a dává i přiměřený zisk, byla centrální regulace fakticky ukončena. Úplná liberalizace vyvolala růst nákladů na bydlení, které se zvýšily proti průměru v roce 2000 do začátku roku 2003 o 17,5 %. Přitom cena energií v podstatě stagnovala a služby se zdražily nepatrně v důsledku zdražení odvozu odpadků. Bydlení se zdražilo nejvíce ze všech položek rodinných účtů. Na růst cen bydlení mělo významný vliv užívání obálkové metody a dražeb pro obsazování obecních bytů.

Pokud by se podařilo vložit do zákona o nájemném z bytů ustanovení, že cena nájemného nesmí překročit určitý podíl na příjmech nájemce, jako je to například zavedeno v New Yorku, pak by takto formulovaný zákon mohl tvořit východisko ke spravedlivějším nájmům. Spravedlivějšího nájemného by se po určité době domohli i nájemníci, kteří dnes živoří kvůli placení nehorázného tzv. smluvního nájemného.

Trh s byty

U nás je, statisticky vzato, bytů dostatek i přesto, že po restitucích zmizelo z bytového fondu více než 150 000 bytů, které byly přeměněny na kanceláře a penziony. O dostatku nájemních bytů svědčí skutečnost, že při sčítání v roce 2001 bylo jako neobydlených nahlášeno v ČR přes 185 000 bytů a v nabídce realitních kanceláří je průběžně obsazeno několik desítek tisíc bytů k pronajmutí. Ovšem za lichvářské ceny, takže nenachází nájemce.

Představa tržních komsomolců, že zdražením nájemného se uvolní byty, svědčí o neznalosti reality. V nelegálních podnájmech převážně bydlí cizinci, nebo přespávají turisté, a to vynáší víc než, nájemné mladé rodiny. Přesto, že jde o trestný čin neoprávněného užívání cizího majetku, obce žalují jen výjimečně. Zato je dosti obvyklé odvádění desátku majiteli nebo správci domu za pardonování ilegálního podnájmu. Tyto byty se neuvolní. Důchodci se také asi nebudou houfně stěhovat z Prahy do měst s nižším nájemným. Most ani Sokolov nejsou Florida, kam se američtí penzisté s oblibou stěhují na dožití v příjemném podnebí za rozumné ceny.

Výnos nájmu bytů nikde na světě nemotivuje k soukromým investicím, protože návratnost inkasem přiměřeného nájemného je kolem třiceti roků. U nás dosahovaná návratnost investice za 7 až 10 roků je světový unikát a je umožněna lichvářskou cenou nájemného. To k nám také láká ekonomické gangstery ze zahraničí. Kdyby se jim a našim spekulantům s byty lichva jednoznačně znemožnila, najdou si jiný byznys a přestanou otravovat lidi. Zdá se však, že jejich politickým posluhům z US-DEU a KDU-ČSL záleží na tom, aby se tak nestalo. Proč asi? Že by také dostávali desátek?


____________________________________-__________
tak co, majitelé? Argumentujte


Opravdu úchvatné čtení !
(Nejen) zlí jazykové navíc tvrdí, že autorem tohoto čistě bolševického slovního průjmu na způsob padesátých let minulého století je prý snad dokonce ve skutečnosti samotný náměstek MF Ing.Jaroslav Šulc,CSc., který pod tímto pseudonymem přispívá do Haló novin už několik let .
Kdo by snad měl dost času, aby se mohl zabývat podobnými výlevy tohoto individua, potom stačí si v Haló novinách najít "hledání v archivu" a zde doplnit jméno autora "Rosol" . A pak už se jen bavte.....  

  :: kik   odpovědět na příspěvek 12:26 :: 19.02.2004
IDIOTE napsal:
Přepočítávej si svoje peníze. Přestaň strkat svou zlodějskou ruku do cizích kapes. Na tvoji ideologii doplatilo více jak sto milionů lidí. VRAHU!!!!!!

K tomu by se hodilo něco o potrefené huse. Pěkně kejháš  

  :: Výborně   odpovědět na příspěvek 12:14 :: 19.02.2004
Výborně, nájemníku, výborně.  

  :: Majitel   odpovědět na příspěvek 12:12 :: 19.02.2004
Nájemník napsal:
Zvýšení nájemného z bytů je ekonomický zločin

Bydlení a potrava jsou základní životní potřeby člověka.

Zodpovědnost státu za jejich ekonomickou dosažitelnost je právně zakotvena v dokumentech, které mají platnost i u nás. Do ceny bydlení se zahrnují tři komponenty: cena nájemného, cena služeb spojených s užíváním bytu a cena energií (teplo, elektřina, plyn, voda). Sociální únosnost ceny bydlení je nutno posuzovat v kontextu s cenou potravy. Tyto dvě položky činily v roce 2001 ve výdajích našich domácností zaměstnanců 41,4 %. U důchodců a nízkopříjmových domácností ještě podstatně více. To je nejvyšší podíl v celém civilizovaném světě. V Evropské unii na tyto dvě položky domácnosti vydají v průměru 36 % příjmů, v USA jen 30 %. Nám se blíží Japonsko, kde k udržení holé existence spotřebuje domácnost 40 % příjmů.

Uvedený údaj za ČR obsahuje vliv 8 % až 10 % bytů pronajatých za lichvářské nájemné. Nazývat cenovou bublinu nájemného, kterou nafoukli do absurdních rozměrů spekulanti s byty, namnoze cizinci, tržním nájemným, je důkaz neznalosti zákonů kapitalistické ekonomie. Vydávat ji za měřítko přiměřených nájmů je ekonomický nesmysl. Už dnešní naše regulované ceny nájmů jsou na hranici společenské únosnosti. Strategickým cílem by mělo být jejich relativní snížení, a nikoliv zvýšení ve prospěch spekulantů s byty. Ekonomickým nesmyslem by byl i plošný příspěvek na bydlení. Jednak je nereálný z hlediska fondového zajištění, jednak by jen dále zvyšoval zisky pronajímatelů. Tvrzení, že na současné regulované nájemné doplácejí a suplují tím sociální funkci státu je klamání veřejnosti. Dnešní regulované nájemné je značně vyšší než cena tzv. sociálního nájemného.

Regulace nájemného

Předně je nutno zdůraznit, že neviditelná ruka trhu nefunguje na trhu s byty nikde na světě. Proto musí být společenský zájem, bydlení obyvatelstva, zajišťován omezováním zvůle pronajímatelů bytů, kteří mají tendenci zneužívat přirozeného monopolu, jakým je vlastnictví nájemních bytů. V EU je v některých státech užíváno jako měřítko přiměřenosti místně obvyklé nájemné. V USA bývá kontrola cen nájemného odvozena od podílu nájemného v příjmech nájemníka. U nás není cena nájemného pro byty pronajímané za tzv. smluvní nájemné omezena vůbec. Pro ostatní, převážně obecní byty, byla dosud regulace využívána k úředně povolenému zvyšování cen nájemného. V Praze se tak zvýšily ceny nájemného oproti výchozí úrovni v roce 1990 17x, zatímco ostatní ceny vzrostly 3,5x. V jiných regionech byl růst nájmů menší. Toto působení regulace na zvyšování cen prosazované pravicovou částí vládní koalice i do nového zákona, je v rozporu s principy trhu tím, že nespravedlivě zvýhodňuje pronajímatele, tedy jednu stranu obchodního vztahu.

V roce 2000, kdy ceny nájemného dosáhly úrovně, která kryje náklady a dává i přiměřený zisk, byla centrální regulace fakticky ukončena. Úplná liberalizace vyvolala růst nákladů na bydlení, které se zvýšily proti průměru v roce 2000 do začátku roku 2003 o 17,5 %. Přitom cena energií v podstatě stagnovala a služby se zdražily nepatrně v důsledku zdražení odvozu odpadků. Bydlení se zdražilo nejvíce ze všech položek rodinných účtů. Na růst cen bydlení mělo významný vliv užívání obálkové metody a dražeb pro obsazování obecních bytů.

Pokud by se podařilo vložit do zákona o nájemném z bytů ustanovení, že cena nájemného nesmí překročit určitý podíl na příjmech nájemce, jako je to například zavedeno v New Yorku, pak by takto formulovaný zákon mohl tvořit východisko ke spravedlivějším nájmům. Spravedlivějšího nájemného by se po určité době domohli i nájemníci, kteří dnes živoří kvůli placení nehorázného tzv. smluvního nájemného.

Trh s byty

U nás je, statisticky vzato, bytů dostatek i přesto, že po restitucích zmizelo z bytového fondu více než 150 000 bytů, které byly přeměněny na kanceláře a penziony. O dostatku nájemních bytů svědčí skutečnost, že při sčítání v roce 2001 bylo jako neobydlených nahlášeno v ČR přes 185 000 bytů a v nabídce realitních kanceláří je průběžně obsazeno několik desítek tisíc bytů k pronajmutí. Ovšem za lichvářské ceny, takže nenachází nájemce.

Představa tržních komsomolců, že zdražením nájemného se uvolní byty, svědčí o neznalosti reality. V nelegálních podnájmech převážně bydlí cizinci, nebo přespávají turisté, a to vynáší víc než, nájemné mladé rodiny. Přesto, že jde o trestný čin neoprávněného užívání cizího majetku, obce žalují jen výjimečně. Zato je dosti obvyklé odvádění desátku majiteli nebo správci domu za pardonování ilegálního podnájmu. Tyto byty se neuvolní. Důchodci se také asi nebudou houfně stěhovat z Prahy do měst s nižším nájemným. Most ani Sokolov nejsou Florida, kam se američtí penzisté s oblibou stěhují na dožití v příjemném podnebí za rozumné ceny.

Výnos nájmu bytů nikde na světě nemotivuje k soukromým investicím, protože návratnost inkasem přiměřeného nájemného je kolem třiceti roků. U nás dosahovaná návratnost investice za 7 až 10 roků je světový unikát a je umožněna lichvářskou cenou nájemného. To k nám také láká ekonomické gangstery ze zahraničí. Kdyby se jim a našim spekulantům s byty lichva jednoznačně znemožnila, najdou si jiný byznys a přestanou otravovat lidi. Zdá se však, že jejich politickým posluhům z US-DEU a KDU-ČSL záleží na tom, aby se tak nestalo. Proč asi? Že by také dostávali desátek?


____________________________________-__________
tak co, majitelé? Argumentujte


Každý zloděj má zdůvodněno oprávněnost svého jednání.Ano, bydlení a potrava jsou základní životní potřeby člověka. Pokud někdo nemá peníze na bydlení či potravu, musí pomoci stát. Na to dáváme své daně. Sociální politika tohoto státu se neoprávněně přesouvá na majitele. Je otázkou, komu to slouží! Jasně, že tomu, kdo by od státu podporu nedostal, stačí se podívat na "regulované" nájemníky. Někteří pražští nájemníci parazitují na majitelých. Jiní, právě ti nemajetní, ti nebydlící, tu možnost nemají. Vím, do které kategorie patříte.  

  :: IDIOTE   odpovědět na příspěvek 12:16 :: 19.02.2004
Nájemník napsal:
Zvýšení nájemného z bytů je ekonomický zločin

Bydlení a potrava jsou základní životní potřeby člověka.

Zodpovědnost státu za jejich ekonomickou dosažitelnost je právně zakotvena v dokumentech, které mají platnost i u nás. Do ceny bydlení se zahrnují tři komponenty: cena nájemného, cena služeb spojených s užíváním bytu a cena energií (teplo, elektřina, plyn, voda). Sociální únosnost ceny bydlení je nutno posuzovat v kontextu s cenou potravy. Tyto dvě položky činily v roce 2001 ve výdajích našich domácností zaměstnanců 41,4 %. U důchodců a nízkopříjmových domácností ještě podstatně více. To je nejvyšší podíl v celém civilizovaném světě. V Evropské unii na tyto dvě položky domácnosti vydají v průměru 36 % příjmů, v USA jen 30 %. Nám se blíží Japonsko, kde k udržení holé existence spotřebuje domácnost 40 % příjmů.

Uvedený údaj za ČR obsahuje vliv 8 % až 10 % bytů pronajatých za lichvářské nájemné. Nazývat cenovou bublinu nájemného, kterou nafoukli do absurdních rozměrů spekulanti s byty, namnoze cizinci, tržním nájemným, je důkaz neznalosti zákonů kapitalistické ekonomie. Vydávat ji za měřítko přiměřených nájmů je ekonomický nesmysl. Už dnešní naše regulované ceny nájmů jsou na hranici společenské únosnosti. Strategickým cílem by mělo být jejich relativní snížení, a nikoliv zvýšení ve prospěch spekulantů s byty. Ekonomickým nesmyslem by byl i plošný příspěvek na bydlení. Jednak je nereálný z hlediska fondového zajištění, jednak by jen dále zvyšoval zisky pronajímatelů. Tvrzení, že na současné regulované nájemné doplácejí a suplují tím sociální funkci státu je klamání veřejnosti. Dnešní regulované nájemné je značně vyšší než cena tzv. sociálního nájemného.

Regulace nájemného

Předně je nutno zdůraznit, že neviditelná ruka trhu nefunguje na trhu s byty nikde na světě. Proto musí být společenský zájem, bydlení obyvatelstva, zajišťován omezováním zvůle pronajímatelů bytů, kteří mají tendenci zneužívat přirozeného monopolu, jakým je vlastnictví nájemních bytů. V EU je v některých státech užíváno jako měřítko přiměřenosti místně obvyklé nájemné. V USA bývá kontrola cen nájemného odvozena od podílu nájemného v příjmech nájemníka. U nás není cena nájemného pro byty pronajímané za tzv. smluvní nájemné omezena vůbec. Pro ostatní, převážně obecní byty, byla dosud regulace využívána k úředně povolenému zvyšování cen nájemného. V Praze se tak zvýšily ceny nájemného oproti výchozí úrovni v roce 1990 17x, zatímco ostatní ceny vzrostly 3,5x. V jiných regionech byl růst nájmů menší. Toto působení regulace na zvyšování cen prosazované pravicovou částí vládní koalice i do nového zákona, je v rozporu s principy trhu tím, že nespravedlivě zvýhodňuje pronajímatele, tedy jednu stranu obchodního vztahu.

V roce 2000, kdy ceny nájemného dosáhly úrovně, která kryje náklady a dává i přiměřený zisk, byla centrální regulace fakticky ukončena. Úplná liberalizace vyvolala růst nákladů na bydlení, které se zvýšily proti průměru v roce 2000 do začátku roku 2003 o 17,5 %. Přitom cena energií v podstatě stagnovala a služby se zdražily nepatrně v důsledku zdražení odvozu odpadků. Bydlení se zdražilo nejvíce ze všech položek rodinných účtů. Na růst cen bydlení mělo významný vliv užívání obálkové metody a dražeb pro obsazování obecních bytů.

Pokud by se podařilo vložit do zákona o nájemném z bytů ustanovení, že cena nájemného nesmí překročit určitý podíl na příjmech nájemce, jako je to například zavedeno v New Yorku, pak by takto formulovaný zákon mohl tvořit východisko ke spravedlivějším nájmům. Spravedlivějšího nájemného by se po určité době domohli i nájemníci, kteří dnes živoří kvůli placení nehorázného tzv. smluvního nájemného.

Trh s byty

U nás je, statisticky vzato, bytů dostatek i přesto, že po restitucích zmizelo z bytového fondu více než 150 000 bytů, které byly přeměněny na kanceláře a penziony. O dostatku nájemních bytů svědčí skutečnost, že při sčítání v roce 2001 bylo jako neobydlených nahlášeno v ČR přes 185 000 bytů a v nabídce realitních kanceláří je průběžně obsazeno několik desítek tisíc bytů k pronajmutí. Ovšem za lichvářské ceny, takže nenachází nájemce.

Představa tržních komsomolců, že zdražením nájemného se uvolní byty, svědčí o neznalosti reality. V nelegálních podnájmech převážně bydlí cizinci, nebo přespávají turisté, a to vynáší víc než, nájemné mladé rodiny. Přesto, že jde o trestný čin neoprávněného užívání cizího majetku, obce žalují jen výjimečně. Zato je dosti obvyklé odvádění desátku majiteli nebo správci domu za pardonování ilegálního podnájmu. Tyto byty se neuvolní. Důchodci se také asi nebudou houfně stěhovat z Prahy do měst s nižším nájemným. Most ani Sokolov nejsou Florida, kam se američtí penzisté s oblibou stěhují na dožití v příjemném podnebí za rozumné ceny.

Výnos nájmu bytů nikde na světě nemotivuje k soukromým investicím, protože návratnost inkasem přiměřeného nájemného je kolem třiceti roků. U nás dosahovaná návratnost investice za 7 až 10 roků je světový unikát a je umožněna lichvářskou cenou nájemného. To k nám také láká ekonomické gangstery ze zahraničí. Kdyby se jim a našim spekulantům s byty lichva jednoznačně znemožnila, najdou si jiný byznys a přestanou otravovat lidi. Zdá se však, že jejich politickým posluhům z US-DEU a KDU-ČSL záleží na tom, aby se tak nestalo. Proč asi? Že by také dostávali desátek?


____________________________________-__________
tak co, majitelé? Argumentujte


Přepočítávej si svoje peníze. Přestaň strkat svou zlodějskou ruku do cizích kapes. Na tvoji ideologii doplatilo více jak sto milionů lidí. VRAHU!!!!!!  

  :: Hustovlas   odpovědět na příspěvek 12:18 :: 19.02.2004
Malen napsal:
Naopak, Hustovlase, za peníze buržoasie. Ujasni si pojmy!

Mýlka, ne vždy soudruzi bydlí v domech patřících potomkům vykořisťovatelů. Vím, že i vykořisťovatelé doplácejí jeho nájem ze svého, ale v mnoha případech soudruzi bydlí v domech obecních a tam je jim nájem dotován i z kapes dělníků, rolníků a pracující inteligence.  

  :: Hustovlas   odpovědět na příspěvek 12:12 :: 19.02.2004
Malen napsal:
Naopak, Hustovlase, za peníze buržoasie. Ujasni si pojmy!

Mýlka, ne vždy soudruzi bydlí v domech patřících potomkům vykořisťovatelů. Vím, že i vykořisťovatelé doplácejí jeho nájem ze svého, ale v mnoha případech soudruzi bydlí v domech obecních a tam je jim nájem dotován i z kapes dělníků, rolníků a pracující inteligence.  

  :: Hustovlas   odpovědět na příspěvek 12:12 :: 19.02.2004
Malen napsal:
Naopak, Hustovlase, za peníze buržoasie. Ujasni si pojmy!

Mýlka, ne vždy soudruzi bydlí v domech patřících potomkům vykořisťovatelů. Vím, že i vykořisťovatelé doplácejí jeho nájem ze svého, ale v mnoha případech soudruzi bydlí v domech obecních a tam je jim nájem dotován i z kapes dělníků, rolníků a pracující inteligence.  

Obnov stránku Jdi na stránku Předchozí 1 .. 11308, 11309, 11310, 11311, 11312 .. 11556 Další